2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre študijné odbory:

3916 M                 životné prostredie

3692 M                 geodézia, kartografia a kataster

2840 M                 biotechnológia a farmakológia

8245 M 05           konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba

8245 M 09           konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby

8298 M                 odevný dizajn

8221 M 11           dizajn – grafický a priestorový dizajn

pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2018 so začiatkom o 8.00 hod. Prihlášky na prijímacie skúšky je potrebné zaslať do 11.6.2018 na adresu školy.

Napíšte nám komentárfooter logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©