Fotografie z prípravného kurzu 2016/2017

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v dňoch od 25.4.2018 do 27.4.2018 realizovala pre žiakov ZŠ prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijný odbor 3916 M životné prostredie z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu biológia. Prípravný kurz bol organizovaný pobytovou formou.
V termíne konania prípravného kurzu sa konali aj terénne cvičenia žiakov našej školy študijného odboru životné prostredie. Žiaci ZŠ, ktorí absolvovali prípravný kurz, tak okrem prípravy na prijímacie skúšky videli akým spôsobom sa uskutočňuje výučba odborných predmetov priamo v prírode. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v Penzióne pod Sitnom na Počúvadle.