Rada školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnic

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený/delegovaný/za
1Ing. arch. Pavel Fabianpredsedazvolený za pedagogických zamestnancov
2Ing. arch. Marek Lichardčlen zvolený za pedagogických zamestnancov
3Lenka Sedlákováčlen zvolená za pedagogických zamestnancov
4Mgr. Katarína Lužinová-Maruniakováčlen zvolená za rodičov
5Mgr. Mária Urichováčlen zvolená za rodičov
6Martina Chmelárováčlen zvolená za rodičov
7Ing. Milan Ferencčlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
8Ing. Beáta Gažúrováčlen delegovaná za zriaďovateľa BBSK
9Mgr. Nadežda Babiakováčlen delegovaná za zriaďovateľa BBSK
10Ing. Stanislav Rišačlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
11Nikola Beňová člen zvolená za žiakov školy
footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©