ZO ŠTIAVNICE NA SEVER TALIANSKA

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“  

           


Vďaka projektu „Učíme sa pre prax“  študenti SPŠ Samuela Mikovíniho umeleckých odborov vycestovali na sever Talianska za historickými i súčasnými mozaikami, ktoré sú pokračovaním 1500 ročnej tradície. Navštívili  top miesta svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

CIVIDALE DEL FRIULI – čarovné mestečko založené Juliom Caesarom, prvý magnet našej  cesty. Miestne archeologické múzeum uchováva vzácny latinský rukopis zo 6. stor. - Cividalský evanjeliár, pre nás, Slovanov, zvlášť významný, pretože na jeho okrajoch /z 8. – 10. stor./ sa objavujú mená pútnikov, ktorí sa zastavili v kláštore a obdarovali ho na svojej púti do Ríma. Figurujú v ňom mená: Rastislav, Koceľ, Svätopluk, Pribina a ďalší. Prešli sme mestečkom, obdivovali sme katedrálu s oltárom z tepaného striebra, Diablov most nad úchvatným kaňonom a  vodou farby Vodárenského tajchu. Hriešne málo času a nedostatok priestoru nedovoľuje popísať krásu, ktorá nám defilovala pred očami každý deň nášho pobytu.

SPILIMBERGO – na prvý pohľad nenápadné mestečko, akých sú v Taliansku stovky, je sídlom svetoznámej školy mozaiky: Scuola mosaicisti del Friuli. Jedinečná, výnimočná, nezabudnuteľná. Všetkým. Spája tradičné umenie mozaiky /rímske, byzantské / s moderným . Od roku 1922 vychováva odborníkov, o čom sme sa presvedčili  počas prehliadky školy.  Zostali sme  očarení variáciami svetla, pohybu, farieb kamienkov vystavených mozaík. Kreativita a remeselná zručnosť, nekonečná trpezlivosť, charakterizuje študentov, ktorým bije srdce pre mozaiku. Fotoaparáty, telefóny v neustálej pohotovosti, aby sme sa zachytili miesta, kam sa bežný turista nedostane. Sprevádzal nás Mohamed Chabarik, bývalý absolvent školy, ktorý nás pozval do svojho ateliéru v Udine. Zostala nám chvíľa na prehliadku historického centra.
V tichu románskeho dómu Santa Maria Maggiore sme obdivovali fresky zo 14. stor. a vzácny 500 ročný organ.

UDINE –  Staré mesto s  hlavným námestím  Piazza Libertà, na ňom monumentálna budova radnice v štýle benátskej gotiky, hradný palác Castello vypínajúci sa na osamelom návrší, ktoré údajne nasypali vojaci húnskeho vodcu Attilu, kostoly a  nádherné renesančné paláce defilovali pred nadšeným zrakom študentov. Naše kroky smerovali do dielne s obchodíkom Arab Mosaico, kde Mohamed a jeho manželka vytvárajú a ponúkajú svoje mozaikárske diela, od monumentálnych formátov až po originálne šperky. Pod ich vedením sa v blízkej budúcnosti  budú naši žiaci môcť tomuto umeniu priučiť na pôde našej SPŠ S. Mikovíniho počas týždňového workshopu.

Pokračovanie nabudúce: Ravenna – San Marino

B. Chrienová – P. Fabián  
 

TOPlist