Využitie UAV technológií v geodézii

Katarína na ľade a geodeti  vo vytržení, asi takto by sme mohli uviesť nezvyčajnú akciu na školskom dvore 25.11.2015.

Z Košíc pricestoval  vynikajúci odborník  Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou  na tému Využitie UAV technológií v geodézii. UAV sú bezpilotné diaľkovo riadené lietajúce zariadenia –drony. Drony možno využiť v stavebníctve, umožňujú monitorovanie poddolovaných území, meranie tepelných prestupov, mapovanie infraštruktúr, 3D modelovanie a vizualizácie.  Ing. Gajdošík uvádzal príklady z vlastnej firemnej praxe, oboznámil študentov aj s platnou legislatívou pri používaní  dronov. Drony  sa dajú riadiť  pomocou aplikácie v smartfóne do vzdialenosti  600 m, joystickom na zápästí do 2 km alebo automatickými modmi.

Všetci  si chceli vyskúšať okuliare pre virtuálnu realitu, vďaka ktorým nadobudli dojem, že sa pozerajú na Zem z vtáčej perspektívy. Magický letecký zážitok sprostredkuje  prepojenie kamery kvadrokoptéry s okuliarmi, ktoré majú zabudované senzory na snímanie pohybov a pri otáčaní hlavou sa synchrónne otáča aj kamera dronu. Virtuálny pilot „lieta“ vo veľkých výškach aj bez pilotných skúšok. Prednáška a najmä praktické ukážky využitia dronov sa stretli s obrovským nadšením nielen u žiakov ale aj u ich vyučujúcich.

 

TOPlist