Vyhodnotenie 2015

V školskom roku 2014/2015 sa do súťaže Svet okolo nás zapojilo 71 žiakov z 33 ZŠ v rámci celého Slovenska.

Porota určila v literárnej časti súťaže za najlepšieho autora:

Denisa Demianová, ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, B. Bystrica

Vo fotografickej časti súťaže porota určila za najlepšieho autora:

Alexandra Miháliková, Základná škola, Koperníkova 24, 920 01  Hlohovec

Najväčší počet hlasov v internetovom hlasovaní v literárnej časti súťaže získala:

Alžbeta Tholtová, ZŠ s MŠ Komjatná, Školská 290, 03496 Komjatná

Najväčší počet hlasov v internetovom hlasovaní vo fotografickej časti súťaže získala:

Magdaléna Šuleková, ZŠ s MŠ Školská 1575, 96205 Hriňová

Ako cenu žiaci získali 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle v Štiavnických vrchoch.

Z hlasujúcich žiakov bola vylosovaná žiačka:

Viktória Vysoká, ZŠ Rajecká Lesná, Záplotie 414, 013 15

Aj táto žiačka získala 3-dňový pobyt v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle.

Pobyt do súťaže venoval majiteľ rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom pán Peter Ernek.

Pobyt sa uskutočnil v termíne 27.-29.4.2015.

TOPlist