Vyhodnotenie 2014

Porota určila v literárnej časti súťaže za najlepšieho autora:

Barbara Vojtašáková - ZŠ s MŠ Rabčice 194, 029 45

Vo fotografickej časti súťaže porota určila za najlepšieho autora:

Romana Miniková, ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 121, 972 25

Víťazom srdečne blahoželáme.

Ako cenu získavajú 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle v Štiavnických vrchoch.

Najväčší počet hlasov v internetovom hlasovaní v literárnej časti súťaže získala:

Dominika Baculová, ZŠ s MŠ, Čadca Podzávoz 2739, 022 01 Čadca

Najväčší počet hlasov v internetovom hlasovaní vo fotografickej časti súťaže získal:

Andrej Valášek  - ZŠ Karpatská, Karpatská 8063/11, Žilina 010 01

Ako cenu získavajú tiež 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle v Štiavnických vrchoch.

Z hlasujúcich žiakov sme vylosovali žiačku:

Alexandra Matušková - ZŠ Viliama Záborského, Levická 737, Vráble

Aj táto žiačka získava 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle.

Pobyt do súťaže venoval majiteľ rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom pán Peter Ernek.

V školskom roku 2013/2014 sa do súťaže zapojilo 81 žiakov z 27 ZŠ v rámci celého Slovenska.

Pobyt sa uskutočnil v termíne 23.-25.4.2014.
V tomto čase boli v Penzióne pod Sitnom ubytovaní aj žiaci študijných odborov životné prostredie a geodézia, kartografia a kataster z SPŠ S. Mikovíniho, ktorí počas troch dní vykonávali terénne cvičenia z odborných predmetov.

V rámci pobytu žiaci ZŠ spoznali Počúvadlo a jeho okolie, oboznámili sa s Banskoštiavnickým vodohospodárskym systémom, videli prácu sokoliarov zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní, navštívili Banskú Štiavnicu – spoznali historické centrum mesta a tiež priestory SPŠ Samuela Mikovíniho, kde sa oboznámili so študijnými odbormi školy.

Na záver sa chceme ešte raz poďakovať p. Petrovi Ernekovi, bez ktorého by sa tento pobyt nemohol uskutočniť. Žiakom umožnil stráviť 3 dni v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. Za všetko hovorí spokojnosť žiakov s programom, ubytovaním, stravou a tiež ochotným personálom penziónu.

 

TOPlist