Vyhodnotenie 2013

V školskom roku 2012/2013 sa do súťaže zapojilo 109 žiakov z 38 ZŠ v rámci celého Slovenska. Zaslané diela posúdila odborná porota a aj verejnosť prostredníctvom hlasovania cez internet. 10 žiakov získalo 3-dňový pobyt s plnou penziou v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle. Pobyt do súťaže venoval majiteľ tohto rekreačného zariadenia pán Peter Ernek, ktorému za to patrí obrovská vďaka.

 


Pobyt sa uskutočnil v termíne 8.-10.4.2013 a zúčastnili sa ho Nela Gloríková zo Svitu, Kristína Komárová z Tesárskych Mlyňan, Alexandra Křížová a Katarína Ondrejková z Holíča, Tomáš Muntág a Katarína Hroncová z Martina, Jakub Dubina zo Zvolena, Mária Halusková z Belej pri Varíne, Ema Brázdová z Diviak nad Nitricou a Patrícia Zajacová z Novej Bane.
V tomto čase boli v Penzióne pod Sitnom ubytovaní aj žiaci študijného odboru životné prostredie z SPŠ S. Mikovíniho, ktorí počas troch dní vykonávali terénne cvičenia z odborných predmetov.


V rámci pobytu žiaci ZŠ spoznali Počúvadlo a jeho okolie, oboznámili sa s Banskoštiavnickým vodohospodárskym systémom, videli prácu sokoliarov zo ZŠ s MŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní, navštívili Banskú Štiavnicu – spoznali historické centrum mesta a tiež priestory SPŠ Samuela Mikovíniho, kde sa oboznámili so študijnými odbormi školy.

Na záver sa chceme ešte raz poďakovať p. Petrovi Ernekovi, bez ktorého by sa tento pobyt nemohol uskutočniť. Žiakom umožnil stráviť 3 dni v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. Za všetko hovorí spokojnosť žiakov s programom, ubytovaním, stravou a tiež ochotným personálom penziónu.

Zaslané diela:

Literárna súťaž
Fotografická súťaž
TOPlist