Vstupná brána

Oprava vstupnej brány

Žiaci Juraj Valach a Ján Škvarka, ktorí práve ukončili druhý ročník v študijnom odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na omietky a štukovú výzdobu, dostali cez letné prázdniny šancu vyskúšať si a predviesť svoju praktickú zručnosť pri rekonštrukcii chýbajúcich hlavíc pilierov zadnej brány – vjazdu pre autá do školského areálu v hornej Botanickej záhrade, kde sídli SPŠ S. Mikovíniho.

Na rozdiel od hlavných vstupných brán od Akademickej ulice, ktorým sa dostávalo náležitej starostlivosti, zadná brána akoby vždy bola považovaná za menej podstatný, hospodársky vstup. Napriek tomu, že ňou denne prechádza hádam väčšina žiakov, učiteľov a všetci tí, čo si cez záhradu skracujú svoju cestu.

Keďže po predchádzajúcich opravách pilierov zostalo na mieste len torzo ich pôvodného tvaru, za vzor si museli zobrať práve brány z Akademickej ulice. Na prípravných prácach sa podieľali aj ďalší žiaci druhého a tretieho ročníka. Do cieľa nakoniec „dobehli“ uvedení dvaja.

TOPlist