Vianočný program

21.12.2015 sa vo vestibule školy prvýkrát  konal milý vianočný program v spolupráci so Súkromnou ZŠ Bakomi. Obrovský vianočný stromček vo vestibule pritúlil deti z Bakomi, ktoré zaspievali koledy a priniesli nám nefalšovanú detskú radosť z toho, že zvládli vystúpenie pred velikánskym publikom. Naši študenti vyobliekaní v krojoch okrem tradičných vianočných piesní predviedli aj zvyky na Ondreja. Dievčatá triasli plotom, aby si privolali mládencov vtipnými veršíkmi. Predviedla sa i nová Žiacka  školská rada takmer v 100 percentnom zložení a  zavinšovala profesorskému zboru, zamestnancom školy a svojim spolužiakom.

Na záver poprial   riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič všetkým prítomným šťastné prežitie vianočných sviatkov a účinkujúcim poďakoval za sviatočné naladenie.

 

TOPlist