Vianočné posedenie 2016

V roku 2005 Katarína Kolníková prečítala tento list Ježiškovi

"Milý Ježiško, já vím, starí ludý už málo píšu Ježiškovi, skór sa k nemu mollá. Ale já ty predsa len neská stem napísat pár rádkov. Volám sa Katarína Kolníková, budem mat osemdesát rokov, a teda som sa Tvojím pričineným dožila požehnaného veku. Báraj mi nohy neslúža, hlava mi slúži dobre, za čo Ty stem podakuvat osobitne. Teda vím čosik o živote. Ale Ty víš vácej. Ty víš šecko. Ježiško, kopu rokov som robila pestúnku v materskej školke, ale aj som chodyla po javiskových deskách, aby som spolu s naším dyvallom ludý vácej potešila, jako postrašila.

A preto Ta stem poprosit o to, aby tu aj na budúci rok bolo vácej takých, čo ludý potešá, jako tých, čo ludý zesmutná. A též daj, milý Ježiško, nech sú tu zasek a na furt dety a stromy zdravé, voda pitná a vzduch na dýchaný. A nech je tu medzi nama o čosi menej závistlivcov a chamtyvcov, ale za to vácej tých šikovných, múdrych, a ked sa poštastý aj vtypných ludý. Teda - nech je to tu na budúci rok o čosi fungujúcejšé, vonavejšé a luckejšé. Tak nám pri tom pomáhaj. A ver mi, Ježiško, čosik pre to urobím aj já."
Milý a emotívny list v podaní Nikoly Beňovej (III.B) sme si vypočuli na vianočnom posedení.

Tretiaci z III.B sa osvedčili ako speváci a recitátori na nejednom školskom kultúrnom podujatí. Nesklamali ani 22. decembra, keď pedagógom a zamestnancom školy zaspievali vianočné piesne a zavinšovali spolu so žiackou školskou radou. Tichú noc precítene zaspievali po nemecky Roman Sojčák s Mgr. Františkom Domitrechom, po anglicky dievčatá spolu s Ing. Jozefom Urbanom a PhDr. Michalom Švecom. Spoločná Tichá noc spievaná po slovensky zapôsobila na prítomných veľmi sugestívne.

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič venoval účinkujúcim sladké darčeky a nám bohatú nádielku spojenú. Záverečné hodnotenie odchádzajúceho roku 2016 na našej škole predniesol Ing. Ján Totkovič.

          

TOPlist