Viac ako peniaze

Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť by mali vedieť  všetci stredoškoláci. Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch, sa majú možnosť naučiť   aj vďaka  programu Viac ako peniaze na vzdelávacom portáli Junior Achievement, do ktorého je zapojená aj naša škola. 

Niektorí študenti IV.G. a III.Z triedy úspešne absolvovali tento program na podporu finančnej gramotnosti a získali certifikát.  Vypracovávali testy a úlohy v škole na hodinách ekonomiky v počítačovej triede. Zároveň využívali možnosť na štúdium doma , na internáte, alebo kdekoľvek, kde mali prístup na internet. Tu sú ich názory na program:

„Túto online učebnicu ekonómie hodnotím skôr pozitívne a to preto, lebo sme si počas roka v rámci jednotlivých kapitol precvičovali naše vedomosti z hľadiska ekonómie. Naučili sme sa plno nových pojmov ale aj praktické otázky, s ktorými sa budeme stretávať počas života.  Odporúčam ju aj ďalším rovesníkom a našim nástupcom.“

„Výučba s týmto programom bola dobrá. Veľmi dobre sa mi pracovalo s týmto programom. Výhradu mám len v tom, že keď sme spravili výstupný test, nemohli sme si pozrieť správne a nesprávne odpovede.“

Cieľ programu

 • Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.

O programe

 • Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.
 • Vzdelávací program je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.
 • Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti.
 • Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.
 • Pre učiteľov a žiakov je k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica.
 • Program je pre školu flexibilný. Je na možnostiach a rozhodnutí školy, či sa bude vyučovať ako samostatný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu, alebo ako súčasť už existujúceho predmetu, ktorý svojim obsahom ponúka priestor na jeho realizáciu.
 • Škola môže do programu zapojiť ľubovoľný počet tried, žiakov a učiteľov.

Výhody programu:

 • žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
 • učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
 • žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
 • žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
 • príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas školského roka,
 • príležitosť pre spoluprácu s konzultantom z praxe.

Ing. Zuzana Čížová

TOPlist