Vernisáž

Vo štvrtok 17.12.2015 sa vo Výstavnej sále Mestského kultúrneho strediska v Banskej Štiavnici uskutočnila vernisáž výtvarných prác študentov SPŠ Samuela Mikovíniho, ktoré vznikli počas deviatich odborných workshopov realizovaných vďaka projektu Učíme sa pre prax. Vernisáž otvoril riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič. Vo svojom príhovore zhodnotil dva roky , počas ktorých sa projekt realizoval   /február 2014 – december 2015./ Cieľ projektu: skvalitniť vyučovanie odborných predmetov a zlepšiť materiálne vybavenie dielní, ateliérov a laboratórií sa naplnil.

Najviac zážitkov a odborných poznatkov priniesli exkurzie, workshopy a školenia pre vyučujúcich odborných predmetov.

Absolvovali sme zaujímavé a podnetné exkurzie /10 exkurzií/. Navštívili sme  Školu mozaiky v Ravenne a v Spilimbergu /Taliansko/, Bienále súčasného umenia v Benátkach, Bienále ilustrácie v Bratislave, Fakultu restaurování v Litomyšli, Ručnú papiereň vo Veľkých Losinách, Vysoké školy v Šoproni a v Budapešti.

Z deviatich workshopov  zrealizovaných  na pôde našej školy sa natočili videá, ktoré budú slúžiť ako učebné pomôcky pre príslušné umelecké či technické odbory.

Vyučujúci odborných predmetov, ktorí boli zapojení do projektu, napísali 18 učebných textov .

Pripravili sme 9 školení pre vyučujúcich, z toho 6 si navrhli samotní učitelia odborných predmetov.

Na záver by sme chceli poďakovať : Ing. Alene Rybárikovej z Výskumnej agentúry MŠ SR v Bratislave, firme HARLOW group spol.s.r.o. z B. Bystrice v zastúpení Mgr. Michala Hasaru,Mgr. Lucii Huťanovej, Ing. Jane Pechovskej, firme Eunext s.r.o. z Košíc , všetkým za odbornú pomoc počas prípravy a realizácie projektu.

Ďalej ďakujeme Ing. Marekovi Lešičkovi, RNDr. Mikulášovi Pálovi, Viktorovi Kováčovi, firme Kvant z Bratislavy a firme M GROUP z B. Bystrice za dodávanie služieb a tovaru.

Poďakovanie prináleží všetkým externým lektorom školení a workshopov.

TOPlist