Vernisáž Kocka

VERNISÁŽ ŠTUDENTA SPŠ S. MIKOVÍNIHO

K nášmu mestečku kultúra, umenie, výstavy, festivaly , koncerty prináležia a dotvárajú jeho príťažlivú atmosféru. Študenti a vyučujúci SPŠ. S. Mikovíniho často participujú na uvedených kultúrnych podujatiach a dodávajú im punc originality.

Nebýva zvykom v našich zemepisných šírkach, aby študent- stredoškolák, dokázal vystavovať a to  ešte počas 3. ročníka. Sme hrdí, že nášmu MAREKOVI KOCKOVI -študentovi umeleckého odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce -zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby, sa podarilo zaujať a zaplniť priestor kaviarne Sírius v obchodnom centre SITNO inšpiratívnymi a podnetnými dielami a dielkami.

V piatok 30. 3. 2012 sa priestory kaviarne Sírius zaplnili ľuďmi , ktorí Marekovi fandia, stáli pri jeho nesmelých výtvarných pokusoch, usmerňujú ho a rozvíjajú jeho talent.Kurátorom výstavy sa stal Mgr. R. Blaho, odborný vyučujúci konzervátor. a reštaurátor. prác, ktorý zároveň otvoril výstavu . Druhým a najpovolanejším rečníkom sa stal Mgr. Š. Kocka, ktorý uvedený odbor ako jediný na Slovensku zakladal a doviedol ho  k súčasnej kvalite.Marek Kocka je nielen jeho menovcom, ale i synovcom, ktorému sa venuje od jeho 12-tich rokov. Ako vysvitlo, proces výchovy mladého umelca vedie aj cez trápenie, boje o výtvarné smerovanie, nekonečné hodiny za stojanom v domove dôchodcov, kde sa Marek učí portrétovať tváre , do ktorých život vpísal hlboké skúsenosti.

Našťastie je Marek človek trpezlivý, skromný a nesmierne cieľavedomý.Za príjemný oddych pokladá prepisovanie starých textov gotickým písmom na patinovaný papier, prípadne pergamen. Čo môže prípadný návštevník výstavy očakávať? Krajinky, zátišia, hamletovskú štúdiu lebky, lavírované kresby tušom. Zaujme najmä vydarená parafráza na VanGogha, či Kostolík v Španej doline.Mareka sme v onen piatkový večer všetci chválili, od p. riaditeľa Ing. J. Totkoviča počnúc až po rodinu, vyučujúcich a spolužiakov. Má všetky predpoklady , aby si splnil svoj výtvarný sen, študovať na Katedre reštaurovania v Litomyšli.
Na záver by som chcela poďakovať p. M. Lešičkovi za poskytnutie priestorov kaviarne Sírius, kde mimochodom naozaj varia vynikajúcu kávu, za sponzorovanie vernisáže a Zuzke Soldánovej za to, že celú výstavu úspešne zmenežovala.

Mgr. Beata Chrienová

 

          

TOPlist