Verejné obstarávanie

Plán verejného obstarávania na rok 2015                                   16.2.2015

Profil verejného obstarávania


Zverejnenie výsledku VO

Dodávka výpočtovej techniky                                                                                                                                     23.12.2014


Výzva na predloženie cenovej ponuky (jednoduchá zákazky)

Dodávka výpočtovej techniky                                                                                                                                  18.12.2014


Zverejnenie výsledku VO

Oprava žľabového systému a parapetov                                                                                                                                   15.10.2013


Zverejnenie výsledku VO

Vykonanie revízie kotolní SPŠ S. Mikovíniho                                                                                                                                    7.10.2013


Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou)

Oprava žľabového systému a parapetov                                                                                  30.9.2013


Zverejnenie výsledku VO

Dodávka obedov pre zamestnancov školy                                                                                                                                      26.9.2013


Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou)

Vykonanie revízie kotolní SPŠ S. Mikovíniho                                                                               19.9.2013


Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou)

Dodávka obedov pre zamestnancov školy                                                                                 10.9.2013


TOPlist