Úspech štiavnických chemikov

V dňoch 23. – 26. marca 2012 sa najlepší chemici stredných škôl  stretli v Bratislave na celoštátnom  kole 48. ročníka Chemickej olympiády pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a  Slovenskej komisie chemickej olympiády.
Miestom zápolenia v  najvyšších kategóriách tejto súťaže,  bola Stredná odborná  škola chemická vo Vlčom hrdle.
V kategórii A – gymnáziá, sa zúčastnilo 23 študentov a v kategórii EF – ostatné stredné školy, 24 študentov.
Súťaž pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej.
V teoretickej časti súťažiaci musia  preukázať vedomosti z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. V praktickej časti  realizujú práce z analytickej  a organickej chémie.
Každoročne sa SPŠ Samuela Mikovíniho zapája do chemickej olympiády vo všetkých kategóriách.
V tomto ročníku  nás reprezentovali traja študenti, Patrik Šuhaj, študent štvrtého ročníka študijného odboru chemická informatika, Jana Tomašechová, študentka štvrtého ročníka a Monika Černicová, študentka tretieho ročníka študijného odboru biotechnológia a farmakológia.
 
Trojdňové zápolenie študentov bolo ukončené  slávnostným vyhlásením výsledkov.
Veľká radosť zavládla v malom súťažnom tíme z Banskej Štiavnice, Patrik Šuhaj po minuloročnom striebre získal zlato, stal víťazom kategórie EF. V teoretickej časti bol najlepším súťažiacim s úspešnosťou 74,7 %, dokázal však, že v praxi je rovnako výborný, s úspešnosťou 86% získal tretie miesto.
Monika Černicová  sa umiestnila na peknom  šiestom mieste a Janka Tomašechová na 16 mieste.  
Našim reprezentantom srdečne blahoželáme , Janke a Patrikovi  prajeme veľa úspechov  pri maturite a ďalšom štúdiu, Monike držíme palce, aby sa prebojovala cez prípravné sústredenia až do finále Grand Prix Chemique v Izraeli.
Poďakovanie patrí Ing. Miroslavovi Bartošíkovi za obetavú a úspešnú prácu pri príprave olympionikov.
 
 
TOPlist