ÚSPEŠNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Začiatok decembra patril deviatakom...

Tento rok sa cez brány Botaniky nahrnulo viac ako sto nádejných adeptov vied technických i náuk umeleckých, aby na vlastné oči uvideli veľkorysé priestory našej školy.

VESTIBUL: osvedčení pomocníci výchovných poradcov   striehli, aby  bez podpisu a uvedenia študijného odboru, neprenikla  ani jedna deviatacká noha / navyše dostali aj potvrdenie o účasti  na DOD/. Video o škole, reklamné banery, klauzúrne a maturitné práce žiakov umeleckých odborov pútali pozornosť návštevníkov, ktorých si prebrali výchovní poradcovia a zástupcovia školy, aby ich sprevádzali .

RYSOVŇA: prebiehala tu zaujímavá prehliadka technických odborov: geodeti, biotechnológovia a živoťáci zasväcovali deviatakov do tajov svojich študijných odborov. Informovali ich o moderných prístrojoch, programoch, o novom vybavení laboratórií, o samotnom štúdiu i súťažiach, o olympiádach, praxi a stážach v zahraničí  

ATELIÉR 1: konzervátori papiera a omietky zaujali vystavenými prácami a odborným výkladom vyučujúcich, ktorý presvedčil váhavých, že práve tieto odbory hodno študovať. Veď sú jediné a jedinečné na Slovensku a vychovávajú kvalitných absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi i na vysokoškolských štúdiách. To platí o všetkých študijných odboroch našej školy.

ATELIÉR 2: Nainštalované práce študentiek odevného dizajnu a sprievodné slovo vyučujúcich osviežila módna prehliadka ... Úspechy na nedávnej stáži v Španielsku, účasť na súťažiach a možnosť navrhnúť si a ušiť originálne  odevy prilákali  mnohé milovníčky módy .

ATELIÉR 4: vystavoval kreatívne práce propagačných výtvarníkov, propagačnej grafiky, dizajnu grafického a priestorového a poskytol priestor pre zvedavé otázky budúcich umelcov.  

ŠTATISTIKA:  počas DOD nás navštívilo 116 žiakov  z 38 miest a obcí Slovenska. Niektorí k nám merali dlhú cestu /Bratislava, Nové Zámky, Senica, R. Sobota, Nová Dubnica, V. Krtíš, Klin, Heľpa/. Privítali sme žiakov a ich rodičov, či pánov učiteľov z B. Bystrice, Zvolena, Levíc, Prievidze, Detvy, Lučenca a mnohých ďalších dedín a miest.

TOPlist