Talentové skúšky 2013

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

podľa § 66 ods. 8  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Riaditeľ  SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole
pozýva prihlásených žiakov na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa 26. marca 2013 (utorok) v SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici.
    Žiak sa dostaví do školy o 8:00 hod. do výtvarných ateliérov (II. poschodie – vpravo) – hlavná budova.
    Žiakovi bol pridelený kód pre prijímacie skúšky. Pod týmto kódom bude aj uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom o osobných údajoch.

Pomôcky:

8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby  

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B
orezávač alebo strúhadlo na ceruzky
plastická guma, obyčajná guma
slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/  
lepiaca páska
výkres – formát A3, minimálne 6 ks
domáce práce v počte minimálne 10 ks
kresliaca doska A2

8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 4B až 6B
kresliaca doska A2
orezávač alebo strúhadlo na ceruzky
plastická guma
špachtle na modelovanie – drevené
kovová cidlina alebo špachtľa  
špajdľa
umelohmotný pohárik na vodu
sada temperových farieb
farebné ceruzky
nožnice
štetce
lepiaca páska
domáce práce v počte minimálne 10 ks
handričku na štetce
 

8260 M Propagačné výtvarníctvo
ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B
orezávač alebo strúhadlo na ceruzky
plastická guma, obyčajná guma
slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/
sada temperových farieb alebo akrylových farieb
anilínové, vodové farby
ceruzkové farbičky
štetce okrúhle mäkké a ploché - mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti
handričku na štetce
kresliaca doska A2
umelohmotný pohárik na vodu
lepiaca páska
výkres – formát A3, minimálne 6 ks
domáce práce v počte minimálne 10 ks
čierne fixky rôznej hrúbky
 

8298 M Odevný dizajn
ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B
orezávač alebo strúhadlo na ceruzky
plastická guma, obyčajná guma
slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/,  papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/
sada temperových farieb alebo akrylových farieb
anilínové, vodové farby
ceruzkové farbičky
štetce okrúhle mäkké a ploché - mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti
umelohmotný pohárik na vodu
lepiaca páska
výkres – formát A3, minimálne 6 ks
domáce práce v počte minimálne 10 ks
kresliaca doska A2
handričku na štetce
 

8245 M 02 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
odborné zameranie: kovy  
 
ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 4B až 6B
kresliaca doska A2
orezávač alebo strúhadlo na ceruzky
plastická guma
špachtle na modelovanie – drevené
kovová cidlina alebo špachtľa  
špajdľa
lepiaca páska
slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/,  papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/
výkres – formát A3, minimálne 6 ks
domáce práce v počte minimálne 10 ks
Modelovacie očká
 

8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn  
ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B
orezávač alebo strúhadlo na ceruzky
plastická guma, obyčajná guma
slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/
ceruzkové farbičky
lepiaca páska
výkres – formát A3, minimálne 6 ks
domáce práce v počte minimálne 10 ks
kresliaca doska A2

 


8261 M Propagačná grafika
 
ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B
orezávač alebo strúhadlo na ceruzky
plastická guma, obyčajná guma
slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/
sada temperových farieb alebo akrylových farieb
anilínové, vodové farby
ceruzkové farbičky
štetce okrúhle mäkké a ploché - mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti
handričku na štetce
kresliaca doska A2
umelohmotný pohárik na vodu
lepiaca páska
výkres – formát A3, minimálne 6 ks
domáce práce v počte minimálne 10 ks
čierne fixky rôznej hrúbky

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 26.3.2013  do 8.00 hodiny.
 
Ing. Ján Totkovič v.r.
riaditeľ školy

 
TOPlist