Sviatok ľudskej výnimočnosti

 
Diplomy Predsedu BBSK opäť v rukách študentov
SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

Po vlaňajšom úspechu neobvyklej objednávky predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku na grafickú realizáciu diplomov v rámci ceny predsedu BBSK 9 osobnostiam nášho kraja, ktorú zvládli študenti odboru konzervátorské a reštaurátorské práce zameranie na papier, staré tlače a knižné väzby na výbornú, sme aj tento rok poctení  možnosťou podieľať sa na slavnostnej ceremonii aspon formalne.

11.11.2011 prevezme ocenenia za výnimočný prínos do rozvoja BBSK pätica významných osobností.  Predseda  BBSK Ing. Vladimir Manka odovzdá diplomy, ktoré výtvarne spracoval študent 3. ročníka Marek Kocka na predmete kaligrafia pod odborným vedením Ing. arch. Ivana Hrušovského.

Diplomy sú napísané na ručnom papieri formátu A3, ktorý vyrobili naši študenti v papierenskej dielni. Sú realizované typom písma unciála, ktorá je slávnostná a obradná, priam predurčená svojou grafickou tvárnosťou na tituly a názvy. Využíva sa od 4. storočia. Unciála patrí do rúk talentovaným výtvarníkom, pretože ako máloktoré písmo umožňuje veľkú variabilitu. Keďže všetky diplomy  majú byť rovnakej kvality, sú písané tušom a akvarelovými farbami, je náročné dodržať tvary písmen a rozpaly medzi nimi. Ručný papier je efektný, ale kvôli štruktúrovanému povrchu aj náročný pre  akékoľvek písmo. Študent 3 ročníka Marek Kocka  vynikajúco zvládol realizáciu diplomov. Preverili jeho zručnosť a trpezlivosť, veď veľkosť písma sa pohybuje od 1,2 cm až po 2 cm. Najskôr ceruzkou nalinkoval pozadovane texty, ktore oceľovým kaligrafickým pierkom a retušovacím štetcom opatrne namaľoval. Súčasťou listiny je aj pečať z červeného bankového vosku s pečatidlom BBSK.

Úsilie našich pedagógov je vďaka takýmto udalostiam korunované puncom kvality a výnimočnosti i na medzinárodnej úrovni. Mesto B. Štiavnica minulý rok privítalo nórskeho kráľa Haralda s manželkou. A boli sme pri tom. Doslova. Kráľ Harald osobne prevzal z rúk dvojice našich študentov  Faksimilie Mestských a banských práv Banskej Štiavnice na pergamene, ktorú vytvorila ako maturitnú prácu Lucia Bujňáková, venovanie napísané zlatým tušom podčiarklo slávnostný okamih, pri ktorom stála SPŠ S: Mikovíniho v B. Štiavnici.

Naša SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici takýmto spôsobom napĺňa svoje poslanie. vychovávať  z talentov profesionálnych odborníkov, ktorí šíria dobré meno školy v rámci kraja i na medzinárodnej úrovni.

TOPlist