Svetelný koncert

Svetelný koncert  pod taktovkou Mgr. art. Mareka Galbavého, ArtD., pedagóga SPŠ Samuela Mikovíniho

„Illumination“- festival Svetla premenil botanickú záhradu a historické budovy SPŠ Samuela Mikovíniho na magický priestor unikátnych vizuálnych zážitkov. Koordinátormi projektu boli skupina 4:TUNE a občianske združenie TRAKT. Nasvecovacie a projekčné technológie zaštítila SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici a Akadémia umení v Banskej Bystrici. Desiatky očarených návštevníkov zhliadli INTERAKTÍVNU PROJEKCIU „REMAKE“ v budove chemických laboratórií, ktorú navrhol Marek Galbavý na plexiskle, pomocou hudobného nástroja kalimba sa menil priestorový 3D objekt, vychádzajúci z chemického vzorca.

Nádherná farebná projekcia „COMPONENT“ /viď foto/ podčiarkla krásu mozaikovej klenby vstupných priestorov laboratórií vďaka autorom efektného nápadu: Marekovi Galbavému a Ivanovi Slovenčákovi.

Interaktívna Projekcia „DIGITÁLNE GRAFFITI“ zaujala mnohých návštevníkov natoľko, že sa vracali späť , aby si sami „pokreslili“ a nasvietili  stromy v Botanike.  Návrh a realizácia: Marek Galbavý.

Sekvojovec mamutí - majestátny ihličnan, ožil v elegantných líniách vytvorených interaktívnou projekciou „HUDBA STROMU“ študenta AVU v Banskej Bystrici Matúša Astraba.

Na budove SPŠ Samuela Mikovíniho sa premietal VIDEOMAPPING „TRILÓGIA“. Opätovne priblížil úspešné videomappingy školy a nabudil v divákoch pozitívne pocity: Prvý, vytvorený k 250. Výročiu Baníckej a lesníckej akadémie v školskom roku 2012/2013, na ktorom sa podieľali študenti II. – IV. Ročníka výtvarných odborov. Druhý vznikol v nasledujúcom školskom roku a tretí je aktuálnou novinkou a ukážkou kreativity študentov výtvarných odborov vedených Mgr. Marekom Galbavým, ArtD. a Mgr. art. Ivanom Slovenčákom. Veľkú vďaku je potrebné vysloviť študentom školy, celému realizačnému tímu za hodiny príprav a vedeniu školy SPŠ Samuela Mikovíniho za podporu.

Mgr. Beata Chrienová

 

TOPlist