SOČ 2013

SOČ na SPŠ S.Mikovíniho

Dňa 7.3.20013 sa na SPŠ S.Mikovíniho konal 35.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Študenti odboru  Biotechnológia a farmakológia, Životné prostredie ,Geodézia, kartografia a kataster opäť ukázali svoju odbornú úroveň pri prezentácii  a obhajobe svojich prác, čo komisia v zložení Ing.E.Šlauková PhD.,  Ing.I.Mudroň,  Ing.S.Kašiarová PhD. ocenila nasledovným umiestnením:

1.   Mikrobiologická kontrola povrchov IKP – P.Martinková 4B                

                        1.miesto- ČO    06 Zdravotníctvo farmakológia


2.Alternatívne metódy získavania zlata J.Galbavý 4B

                        1.miesto- ČO    03 Chémia , potravinárstvo


3.Návrh využitia vybraného územia v meste Banská Bystrica-   M.Jarošová   4Z

                       1.miesto- ČO    05 Životné  prostredie, geografia, geológia


4.Využitie odpadového materiálu v environmentálnej výchove-  D.Janovičová 4Z                                 

                       1.miesto- ČO    01 Problematika voľného času


5.Význam a využitie malých  vodných elektrární v SR- V. Balčiráková

1.miesto- ČO    07 Pôdohospodárstvo(poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)


6.Stručný turistický sprievodca Banskou Štiavnicou-D. Ištvánová –  D.Necpál 4G

                         1.miesto- ČO    10 Stavebníctvo,geodézia, kartografia


7.Geotetické a fotogrametrické zameranie historického baníckeho   domu-E.Stašová-M.Majdová

                         2.miesto- ČO    10  Stavebníctvo,geodézia,kartografia


Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole 12.4. 2013 v Banskej Bystrici

Ing.Slavomíra Kašiarová, PhD.

SPŠ.S.Mikovíniho v Bamskej Štiavnici

TOPlist