SOČ 2012

34. ročník SOČ
Dňa 29.2. 2012  sa na SPŠ.S Mikovíniho konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnilo 17 študentov,  ktorí predstavili práce na vysokej odbornej úrovni  v 6 kategóriách .Študenti nielen odprezentovali výsledky svojej práce, ale preukázali aj svoju zručnosť pri tvorbe modelov :
Medzi najúspešnejších riešiteľov patrili:
 
05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
 
1. Vytýčenie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí na stavbe 
    rýchlostnej  cesty  R1
    Štefan Kubík
2.Vizualizácia časti územia Ožďany             
    Martin Figuli              
3.Výpočet objemu skládky štrkoviska v Žiari nad Hronom         
    Simona Škreňová       
     
03 Chémia, potravinárstvo
             
1.Produkcia kyseliny glutámovej baktériami Corynebacterium 
   glutamicum  
   Dominika Gallová
 2.Produkcia pullulánu kvasinkou Aureobasidium pullulans          
   Veronika Lihocká      
 
11 Informatika
 
1.Určovanie vlastností tekutín pomocou empirických závislostí  
    Andrej Baniari                                
 
02 Matematika, fyzika
 
1.Výpočet materiálovej a energetickej bilancie pomocou riešiteľa          
     Patrik Šuhaj
 
04 Biológia
 
1.Svetelné znečistenie a jeho negatívne dopady     
   Denisa Vizyová
 
07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie
 
1. Využitie biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov z vodných
    roztokov      
    Gergely Gyeneš
2. Návrh využitia časti Tuhárskeho námestia v meste Lučenec    
   Viktória Hudeová
3. Klimatologická stanica- Oravská Lesná             
    Eva Zvonárová
 
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 
1.Tvorba propagačných materiálov zo životného prostredia v edukačnom     
   procese                 
   Karina Stolárová                   
2.Riadená skládka odpadu v Handlovej      
   Dominika Čokašiová
 
Do krajského kola postupujú študenti, ktorí získali 1. a 2. miesto
 
Srdečne Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici 31. 3. 2012  !!!!

TOPlist