Rozlúčka maturantov

Dňa 10.5.2012 sa uskutočnila rozlúčka maturantov s našou školou po 4 rokoch štúdia. Celé zhromaždenie sa konalo v aule, kde sa zišli okrem vedenia školy aj žiaci nižších ročníkov, profesorský zbor a hospodárski pracovníci.
V úvode zaznel "výnimočne" celkom pekne zaspievaný Gaudeamus a potom odzneli prejavy - riaditeľa školy za jej vedenie, jednej z maturantiek za všetkých štvrtákov a prejav tretiačky v mene študentov, ktorých "to všetko"  ešte len čaká.
V prejave riaditeľa školy sa objavili aj mená ocenených žiakov, ktorí počas 4 rokov odviedli "dobrú prácu" v štúdiu alebo reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach.
Najlepším žiakom riaditeľ školy udelil pochvalu.
 
IV.A trieda          
1. MARTINA LAŠŠÁKOVÁ – 1,07  za dosiahnuté študijné výsledky
2. VERONIKA  LIHOCKÁ – 1,33 za dosiahnuté študijné výsledky a úspešnú
       reprezentáciu v krajskom kole SOČ (2. miesto) aj celoslovenskom kole SOČ       
3. ARDIANA NEHÉZOVÁ – 1,27 za dosiahnuté študijné výsledky
4. JANA TOMAŠECHOVÁ – 1,27 za dosiahnuté študijné výsledky   a reprezentáciu
v republikovom kole CHO
5. DENISA VÍZYOVÁ – 1,36 za dosiahnuté študijné výsledky        
6. ĽUBOMÍRA ĽUPTÁKOVÁ – 1,50 za dosiahnuté študijné výsledky
7. PATRIK ŠUHAJ – 1,06 za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy:
    - v republikovom kole CHO, kategória F – 1. miesto
    - v súťaži EXPERT – 3. miesto
    - v súťaži Matematický klokan – úspešný riešiteľ
8. GERGELY GYENEŠ – za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ:
- v krajskom kole 1. miesto
- v republikovom kole 1. miesto v kategórii životné prostredie
 
IV.B trieda
  1. PETER LUPTÁK -  1,18 – za dosiahnuté študijné výsledky
  2. ZUZANA NOHEJLOVÁ 1,18 - za dosiahnuté študijné výsledky
  3. ZUZANA RÉVAIOVÁ 1,27 - za dosiahnuté študijné výsledky
  4. EVA PAPRČOVÁ – za reprezentáciu školy
IV.C trieda
  1. ELIŠKA KOVÁČIKOVÁ -  1,00 – za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu  školy  - súťaž Innovation&Creativity Camp konanej v Žiari nad Hronom. Ako členka víťazného tímu postúpila do európskeho finále, ktoré sa bude konať v Bruseli – 21 – 23. mája 2012
  2. ZUZANA PREFERTUSOVÁ 1,23 - za dosiahnuté študijné výsledky
  3. NIKOLA RIŠOVÁ 1,15 - za dosiahnuté študijné výsledky
IV.K trieda
  1. ALENA FECSKEOVÁ -  1,20 – za dosiahnuté študijné výsledky
  2. SOŇA GALLOVÁ 1,44 - za dosiahnuté študijné výsledky
  3. PAULÍNA WEISOVÁ 1,00 - za výborné študijné výsledky
IV.G trieda
 
1. MIROSLAV MELICH - 1,21    za dosiahnuté študijné výsledky
2. PETER VARGA - 1,36    za dosiahnuté študijné výsledky
3. ŠTEFAN KUBÍK za reprezantáciu školy v súťaži EXPERT,    Matematický kolokan a prezentáciu študijných odborov
 
IV.Z trieda
 
1. DOMINIKA LIČKOVÁ – 1,00 – za výborné študijné výsledky
2. JANA GECELOVSKÁ – 1,00 – za výborné študijné výsledky
3. LENKA SELECKÁ – 1,43 – za dosiahnuté študijné výsledky
4. EVA ZVONÁROVÁ – 1,36 – za dosiahnuté študijné výsledky
 
TOPlist