Rada školy

Rada školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Ing. arch. Pavel Fabian

predseda

zvolená za pedagogických zamestnancov

2.

Ing. arch. Marek Lichard

člen

zvolený za pedagogických zamestnancov

3.

Lenka Sedláková

člen

zvolená za ostatných zamestnancov

4.

Mgr. Katarína Lužinová - Maruniaková

člen

zvolená za rodičov

5.

Mgr. Mária Urichová

člen

zvolená za rodičov

6.

Martina Chmelárová

člen

zvolená za rodičov

7.

Ing. Milan Ferenc

člen

delegovaný za zriaďovateľa BBSK

8.

Ing. Beáta Gažúrová

člen

delegovaná za zriaďovateľa BBSK

9.

Mgr. Nadežda Babiaková

člen

delegovaný za zriaďovateľa BBSK

10.

Ing. Stanislav Riša

člen

delegovaný za zriaďovateľa BBSK

11.

Nikola Beňová

člen

zvolený za žiakov školy

 

TOPlist