Projekt OZ Tatry

V jeseni  r.2014 študenti SPŠ Samuela Mikovíniho z odboru Životné prostredie  získali certifikát od OZ Tatry. V rámci celoeurópskeho projektu „Na skládky nie sme krátki“ mapovali výskyt inváznych rastlín a čiernych skládok v blízkom a vzdialenom okolí Banskej Štiavnice. Na projekte odpracovali 150 hodín a v teréne objavili v obci Orovnica 9 a v centre Svätého Antona 5 stanovíšť.

Študenti  mapovali invázne rastliny aj v minulosti v obci Vyhne, kde sa pobrežie pravidelne udržiava a výskyt sa následne zmenšil. Dve študentky ,ktoré boli v kontakte aj so starostami obcí , po ukončení prác im odovzdali letáky s požiadavkou o verejné vyvesenie a osvetu  v problematike rozširovania inváznych rastlín a skládok. V rámci našej školy sa konali prednášky, kde každá študentka prezentovala jednu obec.


 

TOPlist