Prípravný kurz na prijímacie skúšky

študijný odbor: životné prostredie

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v dňoch od 27.4.2015 do 30.4.2015 organizuje pre žiakov ZŠ prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijný odbor 3916 M životné prostredie z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu biológia. Prípravný kurz je organizovaný pobytovou formou a je bezplatný.

V termíne konania prípravného kurzu sa konajú aj terénne cvičenia žiakov našej školy študijného odboru životné prostredie. Žiaci ZŠ, ktorí absolvujú prípravný kurz tak okrem prípravy na prijímacie skúšky budú môcť vidieť, akým spôsobom sa uskutočňuje výučba odborných predmetov priamo v prírode (ukážky dravých vtákov, rastlín, zvierat a pod.). Ubytovanie a stravovanie je bezplatné a je zabezpečené v Penzióne pod Sitnom na Počúvadle. Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Kurz začína príchodom žiakov do rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v pondelok 27.4.2015. Ubytovanie sa uskutoční v čase od 8.30 do 9.30 hod. V prípade záujmu je možné ubytovať sa už v nedeľu 26.4.2015 v čase od 18.00 do 19.00 hod. Kurz končí vo štvrtok 30.4.2015 o 13.00 hod. Pedagogický dozor pre žiakov ZŠ budú vykonávať počas celého trvania kurzu vyučujúci SPŠ S. Mikovíniho.

Na prípravný kurz je možné prihlásiť sa buď mailom na zastupca@mikovini.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 982661 do 25.4.2015.

Každý žiak si musí priniesť preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný). Je potrebné si tiež priniesť písacie potreby, vhodné oblečenie, veci pre osobnú hygienu, prezuvky. Počas pobytu využijeme dvakrát miestnu prepravu autobusom z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka. V rekreačnom zariadení bude k dispozícii pre žiakov aj bazén a sauna.

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia). Pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na tel. č.: 0905 982661 resp. mailom na zastupca@mikovini.sk.

TOPlist