Prípravný kurz na prijímacie skúšky

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici dňa 6.5.2013 so začiatkom o 8.30 hod. organizuje prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia
3916 M životné prostredie
3692 M geodézia, kartografia a kataster
2848 M chemická informatika

Prípravný kurz pre študijné odbory biotechnológia a farmakológia, geodézia, kartografia a kataster a chemická informatika bude z predmetov SJL a MAT a pre študijný odbor životné prostredie z predmetov SJL a BIO.

Kurz je bezplatný a účasť na ňom prosím ohláste telefonicky na tel. č.: 045/6911431 do 3.5.2013.

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2013/2014 z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra a biológia

TOPlist