Prípravný kurz na prijímacie skúšky 2014

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici dňa 5.5.2014 (pondelok) so začiatkom o 8.30 hod. organizuje pre žiakov ZŠ prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia

3916 M životné prostredie

3692 M geodézia, kartografia a kataster

2848 M chemická informatika

Prípravný kurz pre študijné odbory biotechnológia a farmakológia,  geodézia, kartografia a kataster a chemická informatika bude z predmetov SJL a MAT a pre študijný odbor životné prostredie z predmetov SJL a BIO.

Kurz sa bude konať v budove školy. Je bezplatný a účasť na ňom prosím ohláste telefonicky na tel. č.: 045/6911431, 045/6911431, alebo mailom na zastupca@mikovini.sk do 2.5.2014.

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2014/2015

TOPlist