Prípravný kurz-Životné prostredie

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

študijný odbor: životné prostredie

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v dňoch od 25.4.2017 do 27.4.2017 organizuje pre žiakov ZŠ prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijný odbor 3916 M životné prostredie z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu biológia. Prípravný kurz je organizovaný pobytovou formou a je bezplatný.

V termíne konania prípravného kurzu sa konajú aj terénne cvičenia žiakov našej školy študijného odboru životné prostredie. Žiaci ZŠ, ktorí absolvujú prípravný kurz tak okrem prípravy na prijímacie skúšky budú môcť vidieť akým spôsobom sa uskutočňuje výučba odborných predmetov priamo v prírode. Ubytovanie a stravovanie je bezplatné a je zabezpečené v Penzióne pod Sitnom na Počúvadle. Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Kurz začína príchodom žiakov do rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v utorok 25.4.2017. Ubytovanie sa uskutoční v čase od 9.30 do 10.00 hod. Kurz končí vo štvrtok 27.4.2017 o 13.00 hod. Pedagogický dozor pre žiakov ZŠ budú vykonávať počas celého trvania kurzu vyučujúci SPŠ S. Mikovíniho.

Na prípravný kurz je možné prihlásiť sa buď mailom na zastupca@mikovini.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 982661 do 24.4.2017 (pondelok).

Každý žiak si musí priniesť preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný). Je potrebné si tiež priniesť písacie potreby, veci pre osobnú hygienu, prezuvky. Počas pobytu využijeme dvakrát miestnu prepravu autobusom z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka (suma bez zľavy 2,10 Eur) .

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia). Pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje a chcete sa prípravného kurzu na prijímacie skúšky zúčastniť, organizujeme kurz aj 4.5.2017 (1-dňový) so začiatkom o 8.30 hod. v budove školy. Termín prihlásenia na tento kurz je do 3.5.2017 na uvedených kontaktoch.


  Ing. Miroslav Jausch

zástupca riaditeľa školy

TOPlist