Prijatie našich študentov na radnici

Tradičné prijatie najlepších študentov stredných škôl    primátorkou  Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždou   Babiakovou sa konalo 19. novembra 2015 v reprezentačných priestorov obradnej siene. Predstavujeme vám trojicu študentov, ktorí boli odmenení  pri príležitosti  Dňa študentstva :

   Juliana BRNÁKOVÁ  /IV.O/, Petronela PAULOVIČOVÁ /IV.O/ a Matúš VINCENC /IV.B/

Matúš Vincenc IV.B trieda študijný odbor biotechnológia farmakológia

- za výborný prospech a reprezentáciu školy v chemických olympiádach      celoslovenského kola

Juliana Brnáková IV.O trieda  študijný odbor odevný dizajn

- za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu na medzinárodnej súťaži "Doteky módy" v Prostejove.

Petronela Paulovičová IV.O trieda  študijný odbor odevný dizajn

- za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu na medzinárodnej súťaži "Doteky módy" v Prostejove.

TOPlist