Prezentácia školy v Rimavskej Sobote

Gemersko-malohontské múzeum , 16. Október 2014 – vernisáž prezentačnej výstavy technických a umeleckých odborov SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Vernisáž po skvelom výkone mladého saxofonistu  otvorila p. riaditeľka múzea a náš pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič. Výstava je určená predovšetkým žiakom základných škôl a ich rodičom, ktorí v tomto období riešia dilemu, kam ísť študovať.

Myslíme si, že po prehliadke  našich študijných odborov bude dilema spočívať v tom, ktorý  si vybrať...Čo majú možnosť  uvidieť?  To najlepšie z ateliérov a dielní výtvarných odborov: konzervátori papiera vystavujú kópie historických listín, repliky historických knižných väzieb, ukážky reštaurovania, dizajn grafický a priestorový predstavuje modely výstavných priestorov, študentských izieb i abstraktné objekty.

Propagační výtvarníci priniesli grafické práce robené pomocou počítačovej grafiky a originálne priestorové pútače.

Odevný dizajn obliekol figuríny do modelov nápaditých spoločenských šiat, ktoré navrhli a ušili študentky tohto odboru.

Konzervovanie omietky a štuky prekvapuje precíznou remeselnou prácou i tvorivými nápadmi na reliéfoch, kópiách ...Kaligrafické práce prinášajú zaujímavé grafické kompozície s použitím písma.

Ani technické odbory nezaostávajú. Výsledky svojej práce predstavujú na fotografiách z praxe, na banneroch z úspešných medzinárodných súťaží., prípadne vystavujú prístroje, s ktorými pracujú.

Dlhoročná spolupráca s múzeom sa premenila na mimoriadne zaujímavú a podnetnú výstavu, ktorú inštalovali Ing. arch. Marek Lichard a Mgr.art. Ivan Slovenčák.

TOPlist