Pravidlá súťaže

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici
 
študijný odbor
 
životné prostredie
 
organizuje súťaž
 
pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ pod názvom
 
SVET OKOLO NÁS
 

Pravidlá súťaže:

V školskom roku 2016/2017 má súťaž opäť dve kategórie:

1. Fotografická súťaž

Žiak posiela dve fotografie svojho mesta alebo obce. Na jednej fotografii je zobrazená pozitívna stránka mesta (prírodný úkaz, významná historická pamiatka a pod.), na druhej fotografii negatívna stránka mesta (znečistené ulice, odpady, priemyselné časti a pod.). 

Fotografie sa posielajú spolu s prihláškou do súťaže na e-mailovú adresu: sutaz@mikovini.sk 

2. Literárna súťaž

Žiak môže napísať poéziu alebo prózu, kde opíše svoj vzťah k prírode, poškodzovaniu životného prostredia, vyjadrí sa ku globálnym problémom a pod. Žáner je ľubovoľný – úvaha, rozprávanie, poviedka, báseň a pod. Rozsah maximálne 2 strany A4.

Tvorba sa posiela spolu s prihláškou do súťaže na e-mailovú adresu: sutaz@mikovini.sk

Zaslané fotografie a literárne diela budú zverejnené na webovej stránke našej školy www.mikovini.sk

V jednotlivých kategóriách budú vyhlásení víťazi, ktorí získajú 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle v Štiavnických vrchoch. 

Žiak môže súťažiť v jednej alebo v oboch kategóriách. Každá kategória sa vyhodnocuje samostatne.

Prihlásenie sa do súťaže a účasť v nej je bezplatná.

Počet prihlásených žiakov v rámci jednej ZŠ nie je limitovaný.

Termín odoslania jednotlivých diel je do 23.3.2017.

Súťaž organizujú učitelia a študenti študijného odboru životné prostredie. Tento odbor je určený pre žiakov ZŠ, ktorí majú blízky vzťah k prírode. Štúdium je 4-ročné a ukončené maturitnou skúškou.
TOPlist