Pomôcky na talentové skúšky

POMÔCKY

 na talentové skúšky 2017/2018:

 

8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby 

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/ 

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

 

▪  8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

 

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 4B až 6B

kresliaca doska A2

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma

špachtle na modelovanie – drevené

kovová cidlina alebo špachtľa 

špajdľa

umelohmotný pohárik na vodu

sada temperových farieb

farebné ceruzky

nožnice

štetce

lepiaca páska

domáce práce v počte minimálne 10 ks

handričku na štetce

 

▪  8260 M Propagačné výtvarníctvo

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché - mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

čierne fixky rôznej hrúbky

 

▪  8298 M Odevný dizajn

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/,  papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché - mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

handričku na štetce


▪  8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn 

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/

ceruzkové farbičky

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

     kresliaca doska A2

 

▪  8261 M Propagačná grafika

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/, biela látka /vo formáte cca 30x30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 5x5 cm, výška 7 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché - mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

     čierne fixky rôznej hrúbky

 

 

 

 

 

 

TOPlist