Pochod akademikov 2015

Mestská radnica už po desiatykrát bola svedkom historického rituálu zriadenia Baníckej a lesníckej akadémie ustanovujúcou listinou, ktorú svojím urodzeným podpisom potvrdila samotná panovníčka Rakúsko – Uhorska Mária Terézia roku pána 1762. 

V piatok 9.10. 2015 sme sa stali účastníkmi Pochodu akademikov spolu s akademickými funkcionármi nástupníckych univerzít a fakúlt, predstaviteľmi mesta, pedagógov banskoštiavnických stredných škôl,  baníckeho spevokolu. Slávnostné taláre a študenti v uniformách dodali sprievodu punc dôstojnosti, aký tejto udalosti nepochybne patrí. Do B. Štiavnice si v tento deň prišli uctiť pamiatku Alma mater zástupcovia VŠ zo Šoprone, Miškovca, Dunaujvárosa, Sékesfeherváru /v súčasnosti Univerzita v Óbude/, rakúskeho Leobenu, z Ostravy. SR zastúpili TU Košice a TU Zvolen.

Sprievod sa v prítmí jesenného, mierne upršaného večera dostavil do priestorov vestibulu SPŠ Samuela Mikovíniho. Slávnosť otvoril riaditeľ našej školy Ing. Ján Totkovič,  privítal hostí a všetkých zúčastnených. Svojimi prejavmi vyjadrili podporu zachovávania tradícií Baníckej a lesníckej akadémie: dekanka Hutníckej fakulty TU Ing. Iveta Vasková, PhD., Ing. Slavomír Drevko, PhD. Z Fakulty Berg TU Košice, prof. Ing. Pavol Prokop, CSc. Za TU Ostrava - Pozdravný list Dr. Józsefa Bohma z Univerzity v Miškovci prečítali v zastúpení. Prítomných pozdravil aj Ing. Ivan Švejna, poslanec NR SR.

Naša účasť a priložené fotografie dokazujú, že si ctíme duchovný odkaz Baníckej a lesníckej akadémie  o to viac, že sídlime v krásnych priestoroch budov, ktoré sa stali jej posledným sídlom.

Ďakujeme vedeniu školy, vyučujúcim, zamestnancom školy a našim študentom, že sa prispeli k dôstojnému a slávnostnému priebehu Pochodu akademikov 2015.

TOPlist