Pochod akademikov 2014

    Pochod akademikov sa stáva jesennou stálicou banskoštiavnických udalostí medzinárodného významu. Už po deviatykrát starobylá radnica privítala aktérov historického rituálu vyhlásenia založenia Baníckej a lesníckej akadémie. Dobové kostýmy, taláre a insígnie rektorov a dekanov nástupníckych vysokých škôl, banícke a lesnícke uniformy študentov, dodali vážnosť podujatiu, ktorého súčasťou sa stala i naša SPŠ Samuela Mikovíniho.

    Po prečítaní ustanovujúcej listiny Máriou Teréziou a odznení slávnostných prejavov rektori a dekani zavesili pamätné vence k plastike venovanej založeniu akadémie z dielne akad. sochára Vladimíra Oravca. Tradičný sprievod sa pohol od radnice smerom k nemeckému kostolu, aby v prítmí doputoval do botanickej záhrady. Kahance, fakle a krásne podsvietená naša Alma mater podčiarkli slávnostnú atmosféru a vyvolali v nás i neskromný pocit hrdosti . 

    Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič privítal pani primátorku Mgr. Nadeždu Babiakovú a akademických funkcionárov z vysokých škôl a fakúlt. Vzácni hostia merali dlhú cestu, aby vzdali hold a úctu akademickej tradícii 1. technickej vysokej školy na svete. Privítali sme  rektorov z Technickej univerzity vo Zvolene, z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, z Univerzity v Miškovci, dekanov a docentov zo Západomaďarskej univerzity Šoproň, Univerzity v Óbude, SPU v Nitre , docentov z Fakulty BERG TU Košice, Vysokej školy báňské TU Ostrava a ďalších milých hostí.

    Slávnostné príhovory v slovenčine, češtine a maďarčine umocnili dojem kozmopolitnosti  a podčiarkli snahu udržiavať aj naďalej akademické tradície na pôde, na ktorej sa  zrodili.

    9. ročník  Pochodu akademikov je za nami a za jeho slávnostný  priebeh patrí vďaka aj dievčatám a chlapcom z našej školy, ktorí v baníckych uniformách dôstojne reprezentovali stav študentský. Ďalej ďakujeme kolegom, ktorí sa podieľali na príprave pochodu i tým, ktorí sa ho zúčastnili a p. riaditeľovi Ing. J. Totkovičovi  za entuziazmus  pri príprave  tohto podujatia.

    O rok  sa tešíme na jubilejný 10. ročník.   

TOPlist