Olympiáda v cudzích jazykoch 2017

Víťazstvo žiakov SPŠ Samuela Mikovíniho v 27. ročníku  olympiády v cudzích jazykoch.

SPŠ Samuela Mikovíniho je známa  nielen netradičným vzdelávaním, ale aj úspešnými žiakmi školy, ktorí nás reprezentujú v rôznych súťažiach na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni už niekoľko rokov.

V školskom roku 2016/17 sme sa mohli naďalej radovať z úspechov našich žiakov, ktorí sa zapojili do olympiády v anglickom i nemeckom jazyku.

Do okresného kola olympiády v anglickom jazyku sme nominoval po víťazstve v školskom kole žiačku II. ročníka odboru propagačné  výtvarníctvo: Luciu Illyovú, ktorá vo svojej kategórii obsadila I. miesto a postúpila do Krajského kola v B. Bystrici, kde sa umiestnila v silnej konkurencii na II. mieste v kategórii 2D. Blahoželáme!

V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku nás reprezentovali dvaja žiaci IV. ročníka: Adam Zemko z odboru propagačného výtvarníctva, ktorý vybojoval  víťazné I. miesto v  a postúpil do krajského kola, kde obsadil pekné III. miesto. Druhý súťažiaci: Radoslav Babiar, žiak IV. roč. odboru konzervovanie papiera skončil v okresnom kole  na III. mieste.

Súťažiaci preukázali jazykové zručnosti na vysokej úrovni v čítaní a počúvaní s porozumením, v gramatickom teste, pri opise obrázkovej situácie, ako aj v riešení  komunikačných situácii so skúšajúcimi.

Víťazom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu, štvrtákom želáme šťastie počas maturitných skúšok a tešíme sa na ďalšie úspechy.

TOPlist