Ocenenie študentov

Najlepší študenti školy ocenení pri príležitosti dňa študentov
Riaditeľstvo SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici navrhlo na ocenenie pri príležitosti Dňa študentov, ktoré sa uskutoční v Obradnej sieni MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 16.11.2011 o 10:00 hod., 4 najlepších študentov školy, ktorí nielenže dosahujú výborné študijné výsledky, ale aj veľmi úspešne reprezentujú našu školu. Ide o týchto študentov:

1. Patrik Šuhaj 4.A trieda
  • za výborné študijné výsledky (priemer 1,05)
  • za 2. miesto v republikovom kole chemickej olympiády najvyššej kategórie F
  • 2. miesto v SR v odbornej súťaži Fyzkus 13. miesto v SR v súťaži Expert
2. Dominika Jaďuďová 3.B trieda
  • za výborné študijné výsledky (priemer 1,07)
  • 1. miesto v SR v súťaži Fyzkus
3. Paulína Weisová 4.K trieda
  • za výborné študijné výsledky (priemer 1,00)
  • úspešná reprezentácia v olympiáde z Anglického jazyka
4. Monika Černicová 3.B trieda
  • za výborné študijné výsledky (priemer 1,00)
  • 5. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategória B

TOPlist