Ocenení žiaci primátorkou mesta

Pätica výborných študentiek
SPŠ Samuela Mikovíniho na radnici

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov – 17. November prijala pani primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková reprezentantov banskoštiavnických stredných škôl. Po slávnostnom prejave dostali študenti malé spomienkové darčeky a zapísali sa do Pamätnej knihy mesta Banská Štiavnica.
Našu školu reprezentovali študentky, ktoré navrhla pedagogická rada:

Jakušová Nikoleta    za výborné študijné výsledky

Šimúnová Kristína    za výborné študijné výsledky

Štrbová Soňa    za dosiahnuté študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v chemickej olympiáde, úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Expert a v súťaži Matematický klokan

Krnáčová Martina    za úspešnú reprezentáciu školy v chemickej olympiáde, úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Matematický klokan

Szabóova Barbora       za výborné študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy  
v chemickej olympiáde a v súťaži Matematický klokan

TOPlist