Ocenení žiaci primátorkou mesta

Dňa 16.11.2012 primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková pri príležitosti Dňa študentov slávnostne prijala a ocenila v obradnej sieni MsÚ najlepších študentov zo stredných škôl okresu Banská Štiavnica. Zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho boli ocenení nasledovní žiaci:

  1. Černicová Monika IV.B – za výborné študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v oblasti chemickej olympiády – republikové kolo (najvyššia kategória F), členka Rady školy za študentov
  2. Jaďuďová Dominika IV.B - za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy Fyzkus (1. miesto v SR), Matematický klokan (úspešný riešiteľ), Korešpondenčný seminár z chémie
  1. Šušovicová Nikola IV.P - za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde v anglickom jazyku
  1. Valach Juraj III.Ko   - za dosiahnuté študijné výsledky, športovú reprezentáciu školy, záchranu ľudského života počas odbornej praxe
  1. Kocka Marek IV.Kp - za študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy
  1. Martinková Patrícia IV.B - za dosiahnuté študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy – Fyzkus (2. miesto v SR) a Korešpondenčný seminár z chémie
  1. Golianová Michaela IV.G - za výborné študijné výsledky
  1. Blahútová Veronika IV.P - za výborné študijné výsledky
  1. Jedináková Nora III.B - za výborné študijné výsledky

TOPlist