Ocenení študenti 2014

17. november – Deň študentov

Pri príležitostí sviatku študentov prijala primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková najlepších študentov banskoštiavnických stredných škôl, aby ich ocenila a uviedla do „siene slávy“. Našu školu reprezentovali študenti, ktorých uvidíte aj na fotografiách z radnice. Svojimi výbornými študijnými výsledkami a reprezentáciou školy i mesta právom patria medzi ocenených:

Bartschat Adriana    4.P trieda: 
Počas celých 4 rokov štúdia dosahovala výborné študijné výsledky a prospievala s vyznamenaním. Školu reprezentovala najmä v olympiádach z cudzieho jazyka, kde v školskom roku 2013/2014 obsadila 1. miesto v krajskom kole olympiády z anglického jazyka a následne 4. miesto v olympiáde z ANJ v republikovom kole SR. Úspešne reprezentovala aj v krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka, kde obsadila 3. miesto.

Marcel Kšenzulák    4.B trieda:
Počas celých 4 rokov štúdia dosahoval výborné študijné výsledky a prospieval s vyznamenaním. Školu reprezentoval najmä v chemickej olympiáde a v športových súťažiach. V školskom roku 2013/20141 obsadil 5. miesto v republikovom kole SR chemickej olympiády, kategória E,F a 3. miesto v silovom päťboji na majstrovstvách SR.

Jakub Havran    4.G trieda:
Počas celých 4 rokov štúdia dosahoval výborné študijné výsledky a prospieval s vyznamenaním. Školu reprezentoval najmä v súťaži matematický klokan (úspešný riešiteľ) v kategórii Junior 034, v súťaži Expert – v celkovom poradí obsadil 30. miesto v SR a úspešne reprezentoval školu tiež v medzinárodnom Geodetickom pentatlone 2014 v Letohrade (ČR).

Ondrej Hruška    2.B trieda:
Patrí k najlepším študentom v triede, prospieva s vyznamenaním. Úspešne reprezentoval školu v krajskom kole chemickej olympiády kategórie C, kde obsadil 2. miesto v a súťaži Matematický klokan – úspešný riešiteľ.

Daniel Redlinger    3.B trieda:
Prospieva s vyznamenaním počas celého štúdia. Školu úspešne reprezentoval v chemickej olympiáde v kategórii B, kde obsadil 6. miesto v krajskom kole, v súťaži Expert obsadil 14. miesto v SR a v súťaži Matematický klokan – kadet 012 je úspešným riešiteľom. 

TOPlist