Ocenení študenti 2013

17. november je už tradične dňom, kedy primátori miest oceňujú výborných a talentovaných študentov. Ani tento rok nebol výnimkou a vo štvrtok, pár dní po Dni študentov prijala pani primátorka Mgr. N. Babiaková  študentov stredných škôl okresu Banská Štiavnica. V obradnej sieni MsÚ sa medzi odmenenými zaslúžene ocitla trojica našich reprezentantov: ADRIANA BARTSCHAT, SLAVOMÍRA HRNČIAROVÁ a ADAM ŠALKOVSKÝ.

Všetkých troch spájajú výborné študijné výsledky a reprezentácia školy. A. Bartschat je vynikajúca v anglickom jazyku a právom jej patrí 2. miesto v celoslovenskom kole v olympiáde z anglického jazyka. V matematických súťažiach jej to tiež „páli“ a pravidelne boduje v súťaži Matematický klokan. S. Hrnčiarová je expertkou na súťaže vedomostné, čo jej vynieslo pekné 5. miesto v súťaži EXPERT. A. Šalkovský je všestranným športovcom a školu reprezentuje v športoch kolektívnych i individuálnych / napr. suverénne a štýlovo zvíťazil v behu na lyžiach – Višňovcov memoriál/, výborný je i vo vedomostných súťažiach.

TOPlist