Obchodné verejné súťaže

2017

OBCHODNÁ VEREJÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

na rok 2017 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  • učebne 254,04 m²
  • verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²

2016

OBCHODNÁ VEREJÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

na rok 2016 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  • učebne 254,04 m²
  • verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²

2015

OBCHODNÁ VEREJÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

na rok 2015 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  • učebne 247,80 m²
  • verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  130,96 m²
TOPlist