O nás

SPŠ Samuela Mikovíniho je významnou nositeľkou bohatých tradícii chemického aj baníckeho školstva, ktorá má dlhú a slávnu históriu, jej korene siahajú až k chýrnej Banskej akadémii. Za roky svojej existencie vychovala tisíce absolventov – veľa prvotriednych – chemikov, hutníkov, baníkov ale aj iných odborníkov, mnoho významných manažérov, výskumníkov, špecialistov i umelcov – konzervátorov, dizajnérov a pod.

Od 1. septembra 2008 sa SPŠ Samuela Stankovianskeho (bývalá chemická škola) a SPŠ Samuela Mikovíniho (bývalá banícka škola) spojili a dnes nesie škola názov SPŠ Samuela Mikovíniho. Sídli v starej historickej budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, v krásnom prírodnom prostredí Botanickej záhrady. V súčasnosti je to najväčšia stredná odborná škola v meste Banská Štiavnica.

Sme úspešná, moderná, dobre organizovaná škola, orientovaná na študenta. Snažíme sa obmedzovať encyklopedizmus, reprodukovanie a pamäťové učenie. Podporujeme tvorivosť študentov, aktivitu, samostatnosť a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v príslušnom študijnom odbore.
Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:

· kvalite výučby a riadenia
· úspešnosti absolventov
· motivácii a spokojnosti študentov
· ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní
· dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v 11 študijných odboroch (3 technických a 6 umeleckých). Ide o nasledovné odbory:

TECHNICKÉ ODBORY:

- 2840 M biotechnológia a farmakológia

- 3692 M geodézia, kartografia a kataster

- 3916 M životné prostredie


UMELECKÉ ODBORY

- 8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba


- 8245 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

- 8260 M 00 propagačné výtvarníctvo

- 8298 M 00 odevný dizajn

- 8261 M 00 propagačná grafika

- 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn

 

TOPlist