Naši absolventi na vysokých školách

Ako sa darí našim absolventom výtvarných odborov na vysokých školách...

Kým stredoškoláci zvádzajú statočný a miestami krutý boj s polročným skúšaním ,vysokoškoláci  majú najnáročnejšiu časť zimného semestra - obhajoby  výtvarných prác – za sebou. Vypravila som sa na prieskum, ktorý prebiehal na VŠVU v Bratislave, aby som na vlastné oči uvidela ich pokroky.

Naši služobne  najstarší študenti na VŠVU, Bc. Eva Hettmerová –/ u nás skončila odbor odevný dizajn /momentálne študuje vo Viedni a Bc. Peter Jánošík /absolvent konzerv. a rešt. papiera.../po španielskom pobyte /Erazmus/ trávil zimný semester na stáži v Prahe , rozvíjajú svoj talent vo svete.

Počas prieskumu som uvidela výtvarné práce J. Chrienovej  / abs. rešt. a konz. papiera../, E. Kováčikovej /abs. propagač.výtvarníctva/, E. Cánikovej /abs. odevného dizajnu/, K. Fajbíkovej /rešt. a konzervovanie papiera../ a S. Chriena / rešt. a konz. papiera.../

Johanka Chrienová / III. roč. grafika a iné médiá/ spracovala tému : Domov , priatelia a rodina , dôležitosť ich blízkosti a krehké väzby vzťahov , pomocou zvláštneho materiálu. Portréty rodiny a  priateľov vytvorila jemnou linkou z  ľudského vlasu, ktorý lepila na pauzák. Skúsenosti a zručnosti získané v odbore konzervovanie a rešt. papiera ... zúročila v 2. zadaní : Návrh vizuálnej identity knihy Petra Bozkovca  Milostné básne. Tu spolupracovala s A. Garovou / IV. roč. /Spolu vytvorili 2 vizuálne výstupy: 1. bibliofilný -  ilustrácie z prírodnín na ručnom papieri a 2. reálne použiteľný do tlače – vznikol spracovaním predošlého v printovej verzii. V doplnkovom ateliéri :Šperk – vytvorila 7 šperkov z kovu /titán, zinok/, ktorý vyrezávala, leptala a ohýbala. Inšpirovala sa oceánom, morskými rastlinami a cestovaním po Novom Zélande.

Erika Cániková / II. roč. odbor textil/ siahla po motívoch rodnej Štiavnice. Zaujala aj návrhmi látok v zemitých tónoch.

Eliška Kováčiková/ grafika a iné médiá/, vystavovala cyklus grafík zobrazujúcich miesta, ktoré kedysi navštívila a zanechali v nej trvalé stopy, zážitky. Na každej z nich figuruje aj jej portrét. Grafiky vznikli kombináciou rôznych grafických techník, napr. akvatinta, rezerváž. Na niektorých využila čiarkový lept a suchú ihlu. Každá grafika je kombináciou týchto grafických techník na jednej matrici/ zinkovej platni/, ktorú postupne leptala na jednotlivé tóny/ niektoré až 6-7krát, kým dosiahla požadovaný odtieň/.

       

Samuel Chrien /II.roč. grafika a iné médiá/ sa inšpiroval starými letákmi z 50-60 tych rokov zo skladu CO, na ktorých sa hrali deti v plynových maskách. Pretransformoval ich do svojskej podoby pomocou kresby ceruzkou, akvarelom a sprayom.

Spracovala B.CH. /s pomocou poznámok absolventov VŠVU/
 

TOPlist