Mobility v Španielsku 2014

Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho a Erazmus 2014

Europass zo Španielska získalo 23 študentov zo SPŠ S. Mikovíniho

    Až 23 študentov SPŠ S. Mikovíniho sa zúčastnilo dvojtýždennej pracovnej mobility v rámci programu Erasmus v Úbede v Španielsku. Manažérkou projektu pre mobilitu v anglickom jazyku bola RNDr. Valentína Vajsová, vyučujúca ANJ. Cieľom projektu „Mobilita – lepšia príležitosť na európskom trhu práce“ bolo umožniť študentom zahraničnú pracovnú skúsenosť s cieľom zlepšiť ich vyhliadky na európskom trhu práce a zdokonaliť komunikačné zručnosti v angličtine. Škola umožnila svojim študentom  nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, spoznať trendové technológie, spracovanie materiálov u zamestnávateľov, kde absolvovali odbornú prax . Študenti propagačného výtvarníctva pracovali v dizajnérskom štúdiu,  naučili  sa nakrúcať, strihať a ozvučovať reklamné videá. Študenti biotechnológie a životného prostredia analyzovali vzorky vody, pôdy a potravinárskych produktov v moderných laboratóriách. Budúci geodeti pomocou najmodernejších totálnych staníc zamerali neďaleký park, pričom sa naučili používať príslušný softvér na spracovanie nameraných výsledkov.

    Na záver mobility v zahraničí získali študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov  Europass  o absolovovaní  pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií.  Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená týmto oficiálnym  Europassom, znamená  v budúcnosti veľkú výhodu na trhu práce .

    Cieľom  projektu bolo  i spoznávanie reálií, pamiatok a života v Španielsku. Nezabudnuteľný pobyt  v Úbede – v jednom z najkrajších renesančných miest v Španielsku, patriaceho do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, umocnila aj navšteva Granady, kde sme obdivovali svetoznámu Alhambru, úzke uličky arabskej štvrte, centra predaja hodvábu. V Kordóbe sme navštívili rímsky chrám a 4. najnavštevovanejšiu pamiatku na svete, kordóbsku mešitu a katedrálu. Počasie počas celého pobytu nám nesmierne prialo, teplota 25 °C, slnečno, v  Málage sa ešte pred odletom domov naši „Španieli“ okúpali vo vlnách Stredozemného mora.

    Pri záverečnom hodnotení projektu mnohí účastníci uvádzali výrazné zlepšenie odbornej slovnej zásoby i každodennej komunikácie v angličtine. Neoceniteľným prínosom projektu sú najmä pracovné  a spoločenské kontakty, ktoré študenti získali v zahraničí. Dokonca jednej študentke už ponúkli prácu v grafickom štúdiu.  Ako manažérka  projetku  „Mobility“ musím zdôrazniť,  že som veľmi  hrdá na našich  študentov,  ktorí dokázali v priebehu dvoch týždňov splniť všetky zadané úlohy.  Pozitívne referencie  svedčia o ich pracovnom nasadení. Urobili dobré meno našej SPŠ S. Mikovíniho  aj v zahraničí. Verím, že pre mnohých to bola jedinečná životná skúsenosť, z ktorej budú ešte dlho čerpať.   

RNDr. V. Vajsová

TOPlist