Mobility v Lipsku 2014

Študenti SPŠ S. Mikovíniho absolvovali prax v Nemecku

    Lipsko – polmiliónová metropola Saska, Goetheho   malý Paríž   a pre nás Slovanov mesto, ktoré založili Lužickí Srbi / zmienky z 11. storočia hovoria ešte o trhovisku /. Nemýlite sa, ak jeho názov odvodzujete od starodávneho symbolu  Slovanov –lipy.

    Keď sme vystúpili na jednej z najväčších a najčistejších železničných staníc Európy, mnohí naši študenti boli ohúrení  . Pozitívne pocity v nich pretrvávali aj počas praxe, ktorú absolvovali podľa jednotlivých odborov. Konzervátori papiera sa zdokonaľovali „vo fachu“ v Stadtarchive. Prvýkrát sa stretli s prácou na pneumatickom lise, keď zalisovávali mapy a plány máp. Naučili sa šiť nové druhy ručne šitých kapitálikov a vyrábali aj polokožené knižné väzby s drevenými doskami. Novinkou  bol najmä podnetný workshop o reštaurovaní papyrusu, ktorého sa zúčastnili so svojím vyučujúcim Mgr. R. Blahom.

    Farmakológovia sa   vo firme Noveda priučili práci s liečivami, ich delením, triedením a distribúciou.
Odbor životného prostredia mal prostredníctvom ekologickej organizácie Okolowen  zabezpečenú pestrú činnosť v arboréte i   pri príprave enviroprogramu  pre deti ZŠ a MŠ. Všetci naši študenti získali Europass mobility a každý z nich bol aj klasicky oznámkovaný v osobnom hodnotiacom liste.

    Lipsko ponúka bohatý program, takže sme spoznávali, obdivovali, fotili a ukladali si do pamäte pozoruhodnosti, ktorých bolo neúrekom. Spomeniem aspoň prehliadku mesta z panoramatickej vyhliadkovej veže,  renesančnú radnicu, kostoly , pamätník  víťazstva nad Napoleonom, najväčšiu európsku ZOO a unikátne  Múzeum kávy.

    Nezabudnuteľným sa stal víkendový pobyt v Berlíne, kde sme obdivovali berlínske dominanty .  Moderné interaktívne múzeum  Story of Berlin dokumentuje históriu  mesta  od jeho vzniku po súčasnosť. Nosnou témou expozície 20. storočia je II. svetová vojna . Mrazilo nás , keď sme sa ocitli v  podzemnom úkryte pre 2800 osôb , kde hľadali útočište pred bombardovaním obyvatelia Berlína. Autentická nahrávka náletu tieto dojmy ešte viac umocnila.

    Mobility v Nemecku sa  zúčastnili študenti, ktorí ovládajú nemecký jazyk na požadovanej úrovni, sú komunikatívni a živo sa zaujímajú o svoj študijný odbor. Všetci svorne vyhlásili, že pobyt v Lipsku vnímajú ako veľký prínos do ich profesionálneho života a ďakujú zaň vedeniu školy i svojej vyučujúcej nemeckého jazyka, ktorá celý projekt niekoľko rokov pripravuje.  Navyše im vniesol do života aj nový rozmer – cestovateľský.   

Mgr.  Zuzana Chladná, koordinátorka projektu Mobility

TOPlist