Mládež v akcii

Dňa 26.6. 2013 na SPŠ S. Mikovíniho zavítali 6 pracovníci IUVENTY, Amnesty International a Pohronského osvetového strediska, ktorí študentom prestavili zážitkovou formou aktivity svojich organizácií, ale upozornili ich aj na priestor pre ich vlastné iniciatívy a projekty.

Z mnohých tried sa ozýval smiech, kým v iných panoval veľavravné ticho, keď študenti so zavretými očami odhadovali ako pre každého ináč plynie čas. Inde pri zoznamovaní sa, namiesto seba mali za úlohu predstaviť svojho suseda.

Predstavitelia Amnesty international identifikovali problémy v oblasti dodržiavania ľudských práv, ktoré sa najviac dotýkajú študentov našej školy. Okrem toho sa diskutovalo o rasizme, predchádzaní šikanovania, či otázkach násilia páchaného na ženách. Na inom stanovišti sa študenti dozvedeli, ako im IUVENTA môže pomôcť zrealizovať nápady pre mladých ľudí a podporiť ich sumou až do 200 EUR. Na stanovišti o možnostiach študenti s napätím počúvali zážitky dobrovoľníčky, ktorá prišla na Slovensko až z ďalekej Sibíri a rozprávala o začiatkoch svojho dobrovoľníckeho pobytu na Slovensku, o učení sa slovenčiny a o mnohých kultúrnych rozdieloch, ktoré neraz viedli ku komickým situáciám. Takisto rozprávala o výhodách zapojenia sa do dobrovoľníckeho hnutia.

Po ukončení prezentácií, sa organizátori stretli na krátkom stretnutí, kde hľadali priestor pre spoločné aktivity a hneď dohodli niekoľko spoločných projektov a aktivít do budúcnosti.


 

TOPlist