Kurz „Ochrany človeka a prírody“ 2015

Vedúci kurzu: Mgr. Martin Prokein

Pedagogický dozor: Mgr. B. Chrienová, Mgr. T. Štepáneková, Ing. J. Urban

Účastníci kurzu: 3.B,P, 3.G,Z, 3. K,D,O

Tohtoročný „Kočap“ sa uskutočnil v dňoch 23.9. – 25.9. v obvyklom režime: prednášky v posluchárni / na témy: Organizácia a úlohy CO SR, Prevencia užívania drog, trestný zákon súvisiaci s nedovolenou výrobou a držaním omamných a psychotropných látok a pod./ , turistický pochod okolo B. Štiavnice,  zdravotnícka príprava, riešenie mimoriadnych situácií. Po povinnej „jazde“ prednášok nasledoval každý deň turistický pochod v prekrásnom prostredí Štiavnických vrchov. Najkrajší deň pochodu – štvrtok, nám poskytol čarovné výhľady otvárajúce sa na trase: Vodárenské jazero, Červená studňa, Ottergrund, Rosniarky, Tanád, Veterné sedlo, jazerá: Bakomi, Vindšachta, Evička. Cieľová stanica:  Križovatka.

Prešli sme 15 km zväčša v teréne, odmenou nám bolo slnečné počasie, príjemná atmosféra, kofola v bufete na Vindšachte a pamätné fotografie v mobiloch. Presvedčili sme sa,  že nie sme žiadne padavky a dlhú trasu sme zvládli bez svalovice. Posledný deň bol venovaný praktickým ukážkam zo zdravotníckej prípravy, ktoré nám predviedla pracovníčka Červeného kríža. Mohli sme si vyskúšať umelé dýchanie na figuríne a všetky dostupné formy laickej prvej pomoci.  Potom sme sa odhodlali navzdory počasiu pokoriť Kalváriu, kam sme sa vybrali po tajomných chodníčkoch, ale dážď prekazil naše plány.   

Mgr. B. Chrienová

TOPlist