Krajské kolo SOČ 2015

Dňa 27.3.2015 sa na SPŠ Murgaša konalo Krajské kolo SOČ pod záštitou CVČ Junior v Banskej Bystrici. Zo 130 zúčastnených a 17 odborov sme si doniesli päť umiestnení. Súťažiaci zastupovali odbor

Životné prostredie

Martina Copláková - Netradičné využitie  odpadov z domácností

1. miesto odbor  05

Tibor Čavojský -     Návrh na revitalizáciu maloplošného územia v obci Malinová

3. miesto odbor  07

Pavel Sliacky -        Bioplynová stanica v Budči

4. miesto odbor  05

 

Biotechnológia.a  farmakológia

Dominika Švehlíková- Alimentárne nákazy z mlieka

1. miesto odbor  03

 

Geodézia, kartografia a kataster

Maroš Pocklan –  Geometrický plán

4. miesto odbor  10

 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim z 1. a 2. miesta budeme dňa 22.4.2015 na celoštátnom  kole v Piešťanoch  držať palce !!!!!!!!!

 

TOPlist