Krajské kolo SOČ 2014

36. ročník krajského kola SOČ

Dňa 4.3.2014 sa v Žarnovici na SOŠ drevárskej konal 36. ročník Krajského kola SOČ. Do súťaže postúpilo viac ako 150 súťažiacich so 133 prácami v 17 odboroch.

Zo SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici postúpilo do krajského kola 10 študentov z tiedy 4G,4BZ odborov životné prostredie, biotechnológia farmakológia a geodézia, kartografia a kataster. Svoju odbornosť a pripravenosť dokázali  pri obhajobe svojich prác a výhercovia 1.a 2. miesta postupujú na celoštátne kolo , ktoré sa bude konať 22-25.4.2014 v Starej Ľubovni.Výhercom srdečne blahoželáme a prajem im veľa úspechov v ďalšej súťaži.

Odbor 03

Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami

Jedináková Norika              1.miesto

Alkaloidy v nápojoch

Lieszkovszká Timea           3.miesto

Odbor 04

Proteíny krvnej plazmy

Tulipánová Alexandra        2.miesto                                                                                

Výskyt chránených druhov živočíchov v CHKO Banská Štiavnica

Balogová  Zuzana.                                       

Odbor 05

Návrh využitia územia sídliska Píly v Prievidzi II.

Suchárová  Petra                 2.miesto                                                   

Vplyv cestovného ruchu Snowparadise Veľká Rača Oščadnica na ŽP 

Kotvasová Simona                           

Odbor 07

Ekologické zhodnotenie dobudovania 3. a 4.bloku v atómovej  elektrárni Mochovce

Hrnčiarová  Slávka.            2.miesto

Využitie banskoštiavnických tajchov na rybolov

Bačik  Mário                       3.miesto                                                           

Odbor 10

Príprava geodetických podkladov pre projektanta

Šalkovský Adam                                     

Porealizačné zameranie inžinierských sietí  

Červenák Jakub                     

TOPlist